Posted by: maytrangbay | January 7, 2011

Những câu đố về toán.

Những câu đố về toán.

Bài 1:
Đếm cò và đếm cây.

Hàng tràm chẳng biết mấy cây,
Sáng ra cò đậu, có dư con cò.
Chiều về cò đậu có đôi,
Cớ sao lại thấy tràm thừa một cây.
Ai người giỏi toán…tính giùm:
Mấy con cò đậu? Hàng tràm mấy cây?

Bài 2:

So sánh bằng nhau

Bao gòn cao lớn ngang đầu,
Hòn đá nho nhỏ đứng dưới chân,
Thế mà đá nói với gòn:
“Gòn to đá nhỏ thế mà bằng nhau.”
Bao gòn khinh khỉnh ngẩng cao:
“ Làm sao bằng được mà bằng đá ơi!”
Có ai giải thích hộ không,
Gòn to, đá nhỏ bằng nhau thế nào?

Bài 3:

Chia khẩu phần.

Mèo gầy ăn thịt chuột đồng,
Chỉ trong hai phút là xong con mồi.
Thế thì cho hỏi câu này,
Nhân chia trừ công đáp ngay mới tài,
Chin mươi mèo ốm đồng cân,
Khẩu phần chin chục chuột cần bao lâu?

Bài 4:

Chia gia tài.

Ông Cha để lại gia tài,
Ba trăm linh một ngàn đồng đô la,
Bầy con chí chóe đòi chia,
Luật sư tính giúp hộ nha!
Bầy con mấy đứa để chia số tròn.
Biết rằng số con dưới mười,
Thế thì mỗi đứa được bao nhiêu đồng?

Bài 5:

Đo lường:

Có ba cái bình nhỏ to:
Bình lớn mười lít chứa đầy rượu ngâm,
Bình trung bảy lít ở không,
Bình nhỏ ba lít lông nhông chưa dùng.
Lấy giúp năm lít rượu ra,
Chỉ dùng đong đếm từ ba bình này.

Bài 6:

Đong đếm:

Thúng đầy đựng tám ký (kg) mè,
Hai thúng còn lại chứa 5 (kg) và ba (kg).
Đong đếm từ ba cái thúng này,
Lấy sao 4 ký mè ra thật đều.

MâyTrắngBay

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: